• U bent hier:
  • home
  • disclaimer

Disclaimer

Voor de toegang tot en het gebruik van de website www.pro-domus.nl (hierna: "Site") gelden de volgende voorwaarden en zijn alle wettelijke regels van toepassing.

Prodomus heeft de inhoud van deze Site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Prodomus garandeert echter niet dat de inhoud van de Site volledig, accuraat of juist is. Prodomus sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de Site, waaronder mede - doch niet beperkt tot - handelingen verricht door een gebruiker van de Site (hierna: "Gebruiker") die zouden zijn ingegeven door de op de Site geplaatste informatie.

De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de Site, waaronder inbegrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Prodomus en/of haar licentiegevers. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Site op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.

De Site kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Prodomus heeft geen zeggenschap over deze websites. Prodomus is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Prodomus spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Prodomus legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. Prodomus is echter niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, geleden door een Gebruiker, die ontstaat door het onrechtmatig gebruik van haar systemen door een derde.

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door Prodomus aangepast worden. Prodomus adviseert daarom deze voorwaarden regelmatig te bekijken.

Waarom Prodomus?

  • GRIP OP ONDERSHOUDSKOSTEN
  • ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK
  • HELDERE RAPPORTAGES
  • GEEN ZWARE SYSTEEMEISEN
  • MAATWERK OPLOSSINGEN

Informatie aanvragen

Neem direct contact met ons op en wij helpen u graag verder.


(direct antwoord)
Contactformulier
(antwoord binnen 48 uur)

Wij houden u graag op de hoogte

Kies eenvoudig hoe u door ons op de hoogte wilt worden gehouden.