22-10-2014

Klantcase - onderhoudskosten liften Allee Wonen

In samenwerking met GPN Vastgoed Management heeft Prodomus een propositie ontwikkeld voor het gestructureerd en helder in kaart brengen van de onderhoudskosten voor liftinstallaties. GPN Vastgoed Management vervult hierin de rol van installatie adviseur en inspecteur van de liftinstallaties. Prodomus vervult hierin de rol van software leverancier voor professionele vastgoed oplossingen.

Allee Wonen is de eerste woningcorporatie waarbij de gezamenlijke propositie met succes is geïmplementeerd en waarbij direct een strcuturele kostenbesparing is gerealiseerd.

DOWNLOAD DEZE KLANTCASE IN PDF (of lees het hele artikel hieronder)


Ambitie Allee Wonen

Hoewel er, vanuit het door Allee Wonen opgestarte liftbeleid, al goed en ruimschoots grip was op de onderhoudskosten, wilde Allee Wonen waar mogelijk een optimalisatieslag hierop doorvoeren. Het ambitieniveau van Allee Wonen lag hiermee hoger dan de huidige situatie en taak was het dus om samen met Allee Wonen de huidige kosten in detail te analyseren en op basis van deze analyse aanvullende strategische keuzes te definiëren

Inventarisatie van de kosten

Tijdens de inventarisatie zijn door GPN Vastgoed Management en Allee Wonen de verschillende onderhoudskosten van de liftinstallaties in kaart gebracht en uitvoerig geanalyseerd. Denk hierbij aan de kosten voor het regulier onderhoud, de kosten voor lopende servicecontracten en de kosten voor het planmatig onderhoud.

NEN 2767 inspecties

Aanvullend op de nadere analyse van de kosten van de afgelopen jaren is er ook gekozen om de totale liftinstallatie portfolio van Allee Wonen te onderwerpen aan een NEN 2767 inspectie om zo te komen tot een conditiebepaling van de liftinstallaties.

Opstellen MJOB's

Naar aanleiding van de uitgevoerde NEN 2767 inspecties zijn er in onderling overleg met Allee Wonen heldere MJOB's opgesteld met de software van Prodomus. Hierbij is uiteraard rekening gehouden met de beschikbare budgetten voor onderhoud en met de onderhoudstrategiën van Allee Wonen.

Bevindingen en conclusies

Tijdens de gezamenlijke inventarisatie van de kosten werd inzichtelijk dat er goede mogelijkheden lagen om de onderhoudskosten op onderdelen een slag efficiënter te alloceren en verder te verbijzonderen. Dit resulteerde bijvoorbeeld in een verscherpte kostenstructuur en meer expliciet gedefinieerde onderhoudskosten; het juiste vertrekpunt voor het goed kunnen prognotiseren van toekomstige onderhoudskosten.

GPN Vastgoed Management heeft vanuit haar ruime expertise in de liftinstallatiebranche verschillende kostenbesparende aanbevelingen gedaan welke inmiddels met succes zijn geïmplementeerd en welke resulteerden in een structurele kostenbesparing voor Allee Wonen.

Prodomus levert aan Allee Wonen gebruiksvriendelijke software met krachtige functionaliteiten om, aanvullend op de ambitie van Allee Wonen, meer zicht te hebben èn te houden op de onderhoudskosten; onder andere door de ruime rapportagetools binnen de software en het krachtige MJOB planboard.

 

Terug naar overzicht

Waarom Prodomus?

  • GRIP OP ONDERSHOUDSKOSTEN
  • ZEER GEBRUIKSVRIENDELIJK
  • HELDERE RAPPORTAGES
  • GEEN ZWARE SYSTEEMEISEN
  • MAATWERK OPLOSSINGEN

Informatie aanvragen

Neem direct contact met ons op en wij helpen u graag verder.


(direct antwoord)
Contactformulier
(antwoord binnen 24 uur)

Wij houden u graag op de hoogte

Kies eenvoudig hoe u door ons op de hoogte wilt worden gehouden.